Saturday, June 01, 2013,02:08
عِفّة

أقبلَتْ فى قميصِها الأسودِ، وقالتْ هيتَ لك، فتشافَهْنا .. وتلاسَنّا .. وتسانَنّا .. وتخادَدْنا .. وتواجَنّا .. وتصادَغْنا .. وتآنَفْنا .. وتحاجَبْنا .. وترامَشْنا .. وتعايَنّا .. وتجابَنّا .. وتآذَنّا .. وتسالَفْنا .. وتشاعَرْنا .. وتذاقَنّا .. وتراقَبْنا .. وتكاتَفْنا .. وتآبَطْنا .. وتعاضَدْنا .. وتساعَدْنا .. وتكاوَعْنا .. وتراسَغْنا .. وتكافَفْنا .. وتصابَعْنا .. وتسالَمْنا .. وتظافَرْنا .. وتصادَرْنا .. وتثادَيْنا .. وتحالَمْنا .. وتباطَنّا .. وتسارَرْنا .. وتخاصَرْنا .. وتحاوَضْنا .. وتفاخَذْنا .. وتراكَبْنا .. وتساوَقْنا .. وتقادَمْنا .. وتكاعَبْنا .. وتظاهَرْنا .. وتآلـَيْنا .. وتفاصَلْنا، ثم كان بيننا – مما لستُ أبوحُ به – ما كان.

ـــــــــــــــــــــ

معانى المفردات كما وردت فى معجم لهفتنا :

التشافه

:

ملامسةُ الشفتين للشفتين.

التلاسن

:

ملامسة اللسان للّسان.

التسانن

:

ملامسة الأسنان للأسنان.

التخادد

:

ملامسة الخدين للخدين.

التواجن

:

ملامسة الوجنتين للوجنتين.

التصادغ

:

ملامسة الصدغبن للصدغين.

التآنف

:

ملامسة الأنف للأنف.

التحاجب

:

ملامسة الحاجبين للحاجبين.

الترامش

:

ملامسة الرمشين للرمشين.

التعاين

:

ملامسة العينين للعينين.

التجابن

:

ملامسة الجبين للجبين.

التآذن

:

ملامسة الأذنين للأذنين.

التسالف

:

ملامسة السالفين للسالفين.

التشاعر

:

ملامسة الشعر للشعر.

التذاقن

:

ملامسة الذقن للذقن.

التراقب

:

ملامسة الرقبة للرقبة.

التكاتف

:

ملامسة الكتفين للكتفين.

التآبط

:

ملامسة الإبطين للإبطين.

التعاضد

:

ملامسة العضدين للعضدين.

التساعد

:

ملامسة الساعدين للساعدين.

التكاوع

:

ملامسة الكوعين للكوعين.

التراسغ

:

ملامسة الرسغين للرسغين.

التكافف

:

ملامسة الكفين للكفين.

التصابع

:

ملامسة الأصابع للأصابع.

التسالم

:

ملامسة السلاميات للسلاميات.

التظافر

:

ملامسة الأظافر للأظافر.

التصادر

:

ملامسة الصدر للصدر.

التثادى

:

ملامسة الثديين للثديين.

التحالم

:

ملامسة الحلمتين للحلمتين.

التباطن

:

ملامسة البطن للبطن.

التسارر

:

ملامسة السرّة للسرّة.

التخاصر

:

ملامسة الخصر للخصر.

التحاوض

:

ملامسة الحوض للحوض.

التفاخذ

:

ملامسة الفخذين للفخذين.

التراكب

:

ملامسة الركبتين للركبتين.

التساوق

:

ملامسة الساقين للساقين.

التقادم

:

ملامسة القدمين للقدمين.

التكاعب

:

ملامسة الكعبين للكعبين.

التظاهر

:

ملامسة الظهر للظهر.

التآلى

:

ملامسة الإليتين للإليتين.

التفاصل

:

ملامسة المفاصل للمفاصل.

 
Posted by Muhammad | Permalink |


4 Comments:


Post a Comment

~ back home